תיקון 24 לחוק הגנת השכר שנכנס לתוקפו החל משנת 2009 מהווה מהפך במעמד העובד בבואו לתבוע את זכויותיו בבית הדין לדיני עבודה, ולכן כמעסיק, עליך לדאוג לתיעוד ורישום של מס’ דברים אשר ימנעו את החשיפה לתביעה מצד העובד

פירוט השינויים לתיקון 24 לחוק השכר

1. קיימת החובה לנהל פנקס שעות עבודה או רישום דרך שעון נוכחות חתום ע”י העובד, ריכוז ימי החופש ,ימי המחלה וימי ההבראה ששולמו באותו החודש וזאת לגבי כל עובד ועובד בעסק בין אם הוא זוטר, בכיר או עובד ניקיון וכו` .
2. קיימת החובה למסור לכל העובדים תלושי שכר מידי חודש ולהחתימם על קבלתו .
3. לכל עובד יהיה הסכם עבודה ברור בגין תנאי העסקתו שיכלול מס’ ימי עבודה בשבוע ,מרכיבי השכר בתלוש (רכב , בונוסים , תנאים סוציאליים וכו` ) אשר יהיה חתום ע”י העובד והמעביד .
4. בתלוש השכר יש חובה לבצע רישום מדויק של יתרות ימי החופשה , ימי המחלה , סכומים שהפריש המעביד לקופות גמל או קרנות הפנסיה , וותק מצטבר של העובד וכו` – תכנת השכר במשרדי ערוכה לכך ותפיק את הנתונים הרלוונטיים .

נטל ההוכחה

בכל תביעה שתוגש מצד העובד לבתי הדין לעבודה בגין שעות עבודה, ימי עבודה וכו` תהא חובת ההוכחה על המעביד, כי העובד לא עמד לרשות המעביד במשך שעות העבודה השנויות במחלוקת . ועל כן החשיבות לניהול פנקס עבודה מסודר ושמירתו במשך 7 שנים לפחות .

עונשין

מעביד שלא ימסור תלושי שכר לעובדיו דינו קנס בסך : 5,000 ₪ לכל תלוש שלא נמסר ובנוסף במידה ומסר תלוש שלא כלל את כל הפרטים הנדרשים בהתאם לתיקון יחויב בקנס בסך : 13,050 ₪ (מחצית מהקנס בסעיף 61(א)(2)) .

מעביד שניכה סכומים משכרו של עובד ולא העבירם לקופות השונות – 30 חודשי מאסר או קנס פי שישה מהקנס בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין ,העומד כיום בסך : 202,000 ₪ .

מעביד שלא ינהל וישמור את פנקס שעות העבודה לא יוכל להוכיח בעת הצורך את הימצאות העובד בעסקו , תביעות העובד בגין שעות נוספות ושעות עבודה יחייבו בהלנת שכר ריבית והצמדה .

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *