ליווי מנהלים

משנת 2005 אנו מלווים מנהלי חברות בעבודה היומיומית שלהם.
אנו מכירים היטב את תפקיד המנכ"ל אשר על כתפיו מוטלת כל האחריות, המתחים הרבים שמתלווים לכך והצורך בשותף אמיתי, אובייקטיבי ומקצועי, אשר יהיה לצדו לאורך הדרך.
בכל התלבטות של מנהל החברה ובכל צומת החלטה שבו הוא נמצא, אנו שם איתו, מנתחים, מעבדים, מכוונים וממליצים על פעולות ההמשך.
בכל תהליך כזה, נמצא צוות מקצועי מומחה בליווי למנהלים, בעל הכישורים הנדרשים לתת מענה למנהל בכל נושא שנדרש.
עשור של עבודה עם מאות מנהלים וקבלת אלפי החלטות כאלו במהלך השנים, מאפשרים לנו לדעת מה התוצאה של כל פעולה והשלכותיה על החברה ועובדיה.

כך בזמן קצר, אנו חוסכים ללקוח זמן, כאב ראש ובעיקר כסף, כאשר ההחלטות הנכונות הן שמתקבלות.
במסגרת ליווי למנהלים, אנו אלו שדואגים ליישום של כל ההחלטות והפעולות שהתקבלו יחד איתו ולכן, אנו מגדירים עצמנו כחברת ביצוע.

שלבי עבודת ליווי מנהלים עם המנכ"ל ליווי מנהלים

 • הבנת צרכי הלקוח, רצונותיו ושאיפותיו.
 • בחינת המשאבים הקיימים והפוטנציאליים.
 • בניית תוכנית עבודה.
 • כספים.
 • הקניית כלים ופתרונות מקצועיים אשר יושמו בחברות אחרות והוכחו כמוצלחים ביותר.
 • הגדרות תפקיד מדויקות וברורות לכל רמות הניהול והביצוע.
 • כתיבת נהלי עבודה.
 • בניית כלי עבודה וניהול מקצועיים למנהלי ועובדי החברה.
 • עבודה ממשקית בין מנהלים שונים ובין מנהלים לעובדים.
 • אופן העברת מידע פנים מחלקתי וחוץ מחלקתי.
 • ייעוץ וליווי אישי.
 • הקמת צוותים פנים ארגוניים לשיפור והתייעלות החברה.
 • כלים להערכת מנהלים ועובדים.
 • שיטת הניהול האישי.
 • ניהול והנעת עובדים.
 • ניהול זמן ומשימות.
 • האצלת סמכויות.
 • בקרה ואכיפה.
 • בעיות משמעת.
 • דוחות עבודה.
 • חניכה ודוגמה אישית.
 • יעדים אישיים וצוותים.
 • ישיבות אישיות ומחלקתיות.
 • הצמחת עובדים מתוך המערכת לתפקידי ניהול.

שירותים נוספים

פנו אלינו לייעוץ עסקי עם תכלית