ניהול כספים לחברות – כי אפשר להרוויח יותר!

נושאים המטופלים בתחום ניהול כספים

 • חלוקת החברה ליחידות רווח עצמאיות.
 • בניית תחזית הוצאות והכנסות לכל אחת מיחידות הרווח.
 • בחינת כדאיות כל יחידת רווח.
 • בניית כלים מקצועיים לניהול הכספים והחשבונאות בחברה.
 • לימוד אופן קריאת דוח מאזן מבוקר/בוחן ודוח רווח והפסד לצורך קבלת החלטות אסטרטגיות.
 • ניהול תזרים.
 • ניהול גביה.
 • ספקים חיצוניים – שיפור תנאי עבודה וסחר.
 • ניתוח רווחיות גולמית / תפעולית.
 • המחרה – המחיר שעולה המוצר ללקוח.
 • תמחור – המחיר שעולה המוצר לחברה.

איש מקצוע המתמחה בניהול כספים

מגוון שירותים נוספים מבית תכלית

פנו אלינו לייעוץ עסקי עם תכלית