הקמת חברה

הקמת חברה הינה חלומם של יזמים רבים אך רק חלק קטן מהם מצליח להגשימה.
כולם יודעים ש 98% מהעסקים במדינת ישראל נסגרים במהלך 5 השנים הראשונות, אבל מעטים יודעים את הסיבות לכך.

תהליך פתיחת חברה

פתיחת חברה, הינה תהליך מורכב אשר טומן בחובו חשיבה ותכנון של כל פרט ופרט. לרוב היזם אינו מודע לכל הנושאים אותם צריך לתכנן ולבנות על מנת שהעסק יצליח וישרוד לאורך זמן וגם אם מודע לכך, אינו יודע להעריכם נכון.

דוגמא טובה לכך הינה נושאי ההמחרה (קביעת המחיר ללקוח) והתמחור (חישוב העלות הכוללת של המוצר). כאשר היזם מחשב את עלות המוצר שלו הוא אינו לוקח בחשבון מרכיבים חשובים כדוגמת: זמן העבודה, עלות השגתה, עלויות אלטרנטיביות וכו`.
חישוב מוטעה זה מציג עלות נמוכה בהרבה מהעלות הכוללת הריאלית של המוצר וכשמביאים בחשבון את העובדה שהיזם חושש מהתנגדות המחיר ומוכר את בזול רק “כדי למכור” הוא בעצם מפסיד כסף ומממן את הלקוח!
זאת אחת הסיבות העיקריות לכישלון עסקים חדשים.

תכלית ייעוץ עסקי מלווה בעלי עסקים המעוניינים להקים חברה נוספת או יזמים השואפים להקים חברה (לא עסק של אדם אחד).
טרם הקמת החברה בפועל, אנו מבצעים יחד עם היזם בדיקת כדאיות להקמת החברה.

בדיקת כדאיות

זהו תהליך מקצועי לבדיקת מידת היישום של פרויקט יזמי והערכת הצלחתו. מטרת תהליך זה, היא להגיע למסקנה לגבי המשך תכנון הפרויקט היזמי או נטישתו – GO / NO GO ?

בדיקת הכדאיות בעת הקמת חברה כוללת בחינה של מספר תחומים עיקריים

 • יכולות אישיות של היזם.
 • פוטנציאל עסקי ומסחרי.
 • הסביבה התחרותית.
 • מוצרי החברה.
 • מיקום העסק.
 • מבנה ניהולי וארגוני.
 • משאבים נדרשים להקמת המיזם
 • תקציב – הכנסות והוצאות צפויות לשנת העבודה הראשונה.
 • B.E.P – נקודת ה Break Even Point
 • R.O.I – Return Of Investment
 • תחזית עלות גולמית.
 • תחזית עלות תפעולית.
 • תמחור.
 • המחרה.
 • פרסום.
 • הסכמים וחוזים.

בתום התהליך תכלית תעביר ללקוח דוח בדיקת כדאיות הכולל את הנתונים שנאספו ונותחו, מסקנותיה והמלצותיה על כדאיות הפרויקט היזמי.
במידה ויוחלט על פתיחת החברה, תבנה תכנית עבודה יחד עם היזם להקמתה.

מגוון שירותים נוספים מבית תכלית

פנו אלינו לייעוץ עסקי עם תכלית